Városi Piac

Szakfeladatok

Parkolási csoport

Útfelújítási térkép

Uszoda

Atlétikai központ

Csónakázó-tó

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Természetvédelem

Hulladékszállítás

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
 
  Városgondnoksági hírek  -  2019. 03. 19. 11:17  -  www.szekesfehervar.hu
Színvonalas városüzemeltetést és fejlesztéseket is tartalmaz a Városgondnokság üzleti terve
  
Idén is prioritás, hogy a korábbi évek színvonalához mérten biztosítsuk a városüzemeltetési feladatokat, illetve kiemelten fontos, hogy a likviditásunk minden időpontban megfelelő legyen – mondta Bozai István városgondnok az önkormányzati cég elfogadott üzleti tervéről. Idén több mint 6.5 milliárd forint az önkormányzati támogatás, ami a városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a tervezett beruházások elvégzését is.
 
Fontos kiemelni, hogy a városüzemeltetés jelenlegi színvonala az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható csak fenn, amit a már lezárt közbeszerzéseink is jól mutatnak. Ami pedig szintén jelentős súlyú, hogy a a piaci árváltozások miatt a közvilágítás díja 43%-kal emelkedett.
Melyek a legnagyobb súllyal bíró üzemeltetési feladatai a Városgondnokságnak?
 
Az egyik leglátványosabb, és persze legtöbb feladatot adó tevékenység Székesfehérvár parkjainak, közterületeinek gondozása. Igen beszédesek a számok, hiszen mintegy 4,3 millió m² gyepfelületen végzünk fűnyírást, ráadásul a kiemelt, frekventáltabb helyszíneken akár évi 12-14 alkalommal is nyírjuk és gyűjtjük be a füvet az időjárás függvényében. A város virágosítása is több ezer négyzetméteren történik, nagyságrendileg százezer tő növény felhasználásával. Ennek eredményét a Virágos Magyarország zsűrije is évről évre díjazza, valamint a korábbi országos és nemzetközi versenyeken elért teljesítményeink elismeréseként az idei évben a magyarországi nagyvárosok közül elsőként Székesfehérvárt hívták meg a Communities in Bloom virágos világversenyre. Természetesen célunk, hogy Székesfehérvár zöldterületeinek rendezettsége az egész országban mértékadóként szolgáljon.
A parkfenntartás mellett a közterületi takarítás a városüzemeltetés másik kiemelkedő területe, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. Továbbra is egyértelmű cél a már megszokott rend és tisztaság fenntartása, ennek érdekében a Belvárosban napi tíz órában végezzük a takarítást, a kézi szemetesgyűjtők és kutyatoalettek napi ürítését, illetve a városi rendezvények alatt folyamatos a kézi takarítás, valamint a rendezvények után azonnal nekiállunk a végtakarításnak is.
 
Nem felejtkezhetünk meg továbbá azokról a kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatokról, amelyekkel a város napi működését biztosítjuk, és amelyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a csapadékcsatornák folyamatos tisztítása, javítása az árkok kaszálása, hogy a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítsuk. Ugyancsak fontos feladat a városi útfelületek magas színvonalú karbantartása is, amelynek köszönhetően az elmúlt években gyakorlatilag szinte megszűntek Székesfehérváron a kátyúkból eredő káresetek.
 
A Városgondnokság üzleti tervében szintén fontos tételként jelentkeznek a 2019-es beruházások. Mely terülteken várható fejlesztés?
 
Az útfejlesztés fontosságát továbbra is kiemelten kezeljük, így 2019-ben is számos út, parkoló és járda is megújul. Hogy a teljesség igénye nélkül említsem, az idei felújítási munkák között szerepelnek a József utcai járdák, a Csitáry G. Emil utca, a Királysor 41-51. közötti parkoló és utak, a Deák utca belső burkolatának első üteme, a Hosszúsétatér burkolatának első üteme, a Szilvamag és Temesvári utca, a Cserepes köz 2. melletti parkoló közvilágítással, a Jankovich utca 20-26 előtti parkoló, a Farkasvermi úti járda, a Zámoly utca első üteme, a Zsolt utcai kopóréteg cseréje a Géza utca és a Kadocsa utca között, a Komjáti utca, a Poprádi utca, a Homonai utca és a Köfém lakótelepen átvezető sétány felújítása, térkövezése. Székesfehérváron még találhatók olyan közterületek, amelyeknek nagy esőzések esetén nem megfelelő a vízelvezető képessége – gondolok többek között a Lippai utcára is –, így elengedhetetlenek ezeknek a területeknek a rendezése 2019-ben.
 
Még idén teljes körű felújítását tervezzük a Családok ligetének, illetve több játszótéren a jogszabályi követelmények miatt lecseréljük a gumiburkolatokat. Mivel a nagy népszerűségnek örvendő, uniós forrásból finanszírozott Koronás Park 2014-es átadása óta jelentős igénybevételnek lett kitéve, így 2019-ben indokolt a játékok és épületek kisebb felújítása, festése. Az ugyancsak egyre népszerűbb Csónakázó-tó mellé tervezünk egy csónakok és egyéb felszerelések tárolására alkalmas konténert telepíteni, ennek az alapzatát már elkészítettük. A Bregyó Sportcentrumban az elmúlt két évben már kialakítottunk fedett kiülőket, illetve szalonnasütő helyeket, idén pedig a munkák III. üteme következik, további fejlesztések lesznek, amelyek a közösségi programokat szolgálják.
Annak érdekében, hogy a városi piacon a kereskedők, őstermelők továbbra is színvonalas körülmények között szolgálhassák ki vásárlóikat, a korábbi beruházások, felújítások után most a kiszolgáló épület állagmegóvási munkálatai következnek idén. Ugyancsak fontos a városi rendezvények színvonalának megtartása, valamint további emelése, éppen ezért a technikai eszközfejlesztésre ismét hangsúlyt kívánunk fektetni, valamint tekintettel arra, hogy a Zichy ligetben egyre több programmal várja a város mind nyári, mind téli időszakban az érdeklődőket, az áramvételi pont kapacitásának növelésére is szükség van. Mivel 2020-ban Székesfehérváron, a Takarodó úti MÁV pályán lesz az Egyetemi Amerikai Futball Világbajnokság, szükséges a létesítmény fejlesztése, vagyis a nézőtér lefedése, labdafogó háló beszerzése és a kerítés felújítása is.
 
A Városgondnokság szerteágazó tevékenységének magas színvonalon történő ellátásához elengedhetetlen egy nagyszámú, sok esetben speciális tulajdonsággal rendelkező gépjárművekből álló flotta fenntartása. Kiemelt jelentőséggel bírnak e tekintetben a parkfenntartási munkák, hiszen alapfeltétel a megfelelő állapotú és felszereltségű gépjárművek igénybe vétele, így 2019. évben még egy John Deere fűnyíró traktor beszerzését tervezzük, amely jelentősen növeli majd a hatékonyságot.
 
2018-ban több jelentős beruházás is elkészült Székesfehérváron, ami a város és az itt élők szempontjából mindenképpen örömteli…
 
A tavalyi év egyik legnagyobb és legfontosabb székesfehérvári beruházása volt a Sóstó Természetvédelmi Terület teljes körű rehabilitációjára. Több, a Városgondnokság kezelésében lévő sportpálya esetében is 2018-ban nagy volumenű beruházás/felújítás történt, amelyek üzemeltetési költségek keletkezését, vagy növekedését vonták maguk után. Ide tartoznak például a Takarodó úti MÁV pályán a műfüves centerpálya karbantartási költségei, a kialakított konditerem közüzemi díjai, takarítási költségei, valamint a Mezővári sportpálya világítás-kiépítéséből fakadó költségek. Nemcsak a sportlétesítmények kapcsán beszélhetünk azonban újonnan felmerülő üzemeltetési költségekről, hanem a temető-fenntartási és kegyeleti szolgáltatásokat nyújtó területünkön is az eddig biztosított finanszírozási forrás növelésére van szükség, hiszen a Béla úti köztemetőben a ’D’ parcella megnyitásával, illetőleg a Kisfaludi ravatalozó kapcsán közüzemi -, takarítási költségek keletkeztek.
 
Kell-e számolnia a Városgondnokságnak 2019-ben további feladatbővüléssel, esetleg olyan átalakítással, változással, amely a költségek növekedését okozza?
 
Jelenleg a szúnyoggyérítést a Katasztrófavédelem bonyolítja le, azonban az irtás gyakorisága nem elegendő városunkban, így ezzel a feladattal 2019. évtől ismét bővül a Városgondnokság tevékenysége, két alkalommal történő szúnyogirtás költségeit is szerepeltetjük kiadásaink között. További költség, hogy 2018-ban került bevezetésre a II. övezetbe sorolt parkolózónák esetében az 1 órás ingyenes parkolás lehetősége a lakosság részére, az ebből adódó bevételkieséssel idén már kalkuláltunk tervünkben.
A székesfehérváriak körében évről évre népszerűbb a virágosítási pályázatunk, amelyben a helyi lakosok (intézményi vagy egyéni formában) bizonyos keretösszeg erejéig választhatnak a rendelkezésre álló növények közül. Mivel a kezdeményezés egyúttal a közösségépítést és a virágosítást is szolgálja, és a város hangulatának, életminőségének tekintetében az egyik legfontosabb pályázat, így a rendelkezésre álló forrás növelésének igénye merült fel. A városi rendezvények számának és színvonalának emelkedése kapcsán azok költségvonzatával is kalkulálnunk kell, amely szintén szerepel üzleti tervünk adatai között.
 
Milyen saját bevételekkel számolhat 2019-ben a Városgondnokság?
 
Bevétel tekintetében az egyik legjelentősebb tevékenységünk a fizetőparkolás üzemeltetése, ám természetesen itt is több kapcsolódó feladat van, mint például a parkolóautomaták telepítése, karbantartása, a fizető övezetekben az érvényes jegy vagy bérlet meglétének folyamatos ellenőrzése, az automatákban összegyűlt pénz szervezett összegyűjtése és bankba történő elszállítása. Szintén számottevő bevétel keletkezik a rendezvényszervezési, valamint a vásározók árusító helyeinek bérbeadásából. A Városgondokság 2018 novemberében kezdte meg rendezvényszervező tevékenységét a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében, és ezt 2019-ben tovább folytatjuk. Az exkluzív környezet számos nagyszabású rendezvény lebonyolítására alkalmas, legyen szó szakmai konferenciákról, céges rendezvényekről, de helyszínéül szolgálhat különböző koncerteknek, báloknak vagy esküvőknek is.
A 2018-as felújítását követően nemcsak a városiak, de a megyében lakók körében is jelentősen nőtt a városi strand népszerűsége, így a Csitáry G. Emil Uszoda és Strand üzemeltetésével további bevételnövekedésre számítunk, ami jelentős támogatáscsökkentő összeg lehet.
 
A Városgondnokság elismert szakértő gárdával rendelkezik építőipari kivitelezés területén is, így - alapvetően az Önkormányzattal kötött - vállalkozói szerződések révén ebből is komoly bevétel realizálódik társaságunk számára, illetve szintén a bevételeinket növeli a közterület használati díjakból, közútkezelői hozzájárulásokból származó jövedelem. További forrást jelentenek a Csónakázó-tónál keletkezett bevételeket, a Kori Liget jegybevételei, az általunk kezelt területek hasznosításából származó jövedelmek, mint például a Bregyó-közi Sportcentrum bérbeadása. Az üzleti tervben számolunk az állategészségügyi telephez, valamint a temetőüzemeltetéshez kapcsolódó különböző szolgáltatásokból származhat bevétellel is.
 
A szerteágazó és nagy számú feladat ellátásához elengedhetetlen a megfelelő létszámú munkavállaló, ami a jelenlegi munkapiaci körülmények között a legtöbb munkaadó számára kihívást jelent. Történt-e bérfejlesztés idén a Városgondnokságnál?
 
Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy biztosítani tudjuk a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottságot. A munkavállalói fluktuáció visszaszorítása érdekében, valamint a vállalat vonzóbbá tételéhez - a versenyképes bérszínvonal elérése/megtartása segítségével - szükségszerű a bérek további emelése és egységesen 10%-os béremelést hajtunk végre a munkavállalók körében.