Városi Piac

Szakfeladatok

Parkolási csoport

Útfelújítási térkép

Uszoda

Atlétikai központ

Csónakázó-tó

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Természetvédelem

Hulladékszállítás

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
Kertészeti, parkgondozási szakfeladatok Székesfehérváron
Székesfehérvár Városgondnokságának parkfenntartási csoportja látja el az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, köztemetők, erdők kertészeti feladatait. Célkitűzésünk, hogy Székesfehérvár parkjait fejlesszük, fenntartsuk és megóvjuk a lakosság részére.
Egy nagyvárosban fontos feladat a természetes környezet kialakítása, amely nem csak esztétikai, hanem egészségügyi szempont is. A parkok és egyéb zöldfelületek fái, cserjéi, fű- és virágfelületei jótékony hatással vannak közérzetünkre és a városi levegőre.
Az évek során számos munkát, fejlődést és eredményt tudhatunk magunk mögött. Székesfehérvár zöldfelületeinek jelentős része pázsit, melynek fenntartása nagyteljesítményű fűnyíró gépekkel és damilos fűkaszákkal történik. A parkfenntartási munkáink kiterjednek még az egy- és kétnyári illetve évelő virágfelületek kialakítására, valamint az ámpolnás muskátlik, virágoszlopok és dézsás növények gondozására. A város közterületein lévő fa, cserje és sövényfelületek gondozása, növényvédelme szintén a feladataink közé tartozik. A lehetőségekhez mérten igyekszünk évente új telepítésekkel pótolni a még hiányzó növényállományt.
Erdőfenntartási tevékenységünk nem gazdasági célú erdőgazdálkodás, hanem a jóléti erdők fenntartásához szükséges feladatok ellátása: takarítási feladatok, illegális szemétlerakók megszüntetése, tájidegen növényfajok irtása, fapótlás. Főbb területek az Aszalvölgyi erdő, Bregyó parkerdő valamint a kiemelten kezelt Sóstói Természetvédelmi Terület.
Fasorfenntartás során a város egész területére vonatkozóan folyamatosan végzünk gallyazási és ifjítási munkákat. A folyamatos, átfogó ifjítási munkának köszönhetően a fák lombkoronája megújul, a viharok okozta kár csökken. Balesetveszélyes és száraz fa esetén saját hatáskörben intézzük a fák kivágását, egyéb esetekben a fakivágási engedélyt a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája adja ki. Kiemelt figyelmet fordítunk a védett fasorok, például a Gyümölcs utcai platán fasor fenntartására.
 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata az elmúlt évben sikeresen indul az ALCOA Foundation és az American Forest’s Global Releaf Partnership for Trees által kiírt pályázatokon, melynek során a város több pontján 100db és 200 db közötti fa kerül elültetésre a Városgondnokság szakmai felügyeletével.
 
A fák helyének meghatározásakor figyelembe vesszük a közművektől való védőtávolságra vonatkozó előírásokat. Az évek során felmértük a város közterületein található fákat, és saját fejlesztésű Városgazda programban nyilvántartjuk a fák pontos helyét, állapotát és értékét. Az adatbázist folyamatosan frissítjük, módosítjuk a kivágott fák és az új fák adataival.
A város közterületein a lakossági parkosítási törekvéseket továbbra is támogatja Székesfehérvár városa és a Városgondnokság. 2011 óta parkosításra, virágosításra, díszcserje, évelő és fenyőtelepítésre pályázatot lehet beadni. A „Virágosabb és zöldebb Székesfehérvárért „ környezetszépítő versenyre beadott pályázat a következő területeket érinti, a székesfehérvári lakótelepi társasházak körüli zöldfelületeket, a családi házas ingatlanok előtti közterületeket, és a városi intézmények területeit. A pályázat benyújtásakor a kérvényező nyilatkozik arról, hogy a növények napi gondozását és ápolását vállalja, és kötelességet vállal arra nézve, hogy a növényeket elülteti és gondoskodik az elültetett növények további fejlődéséről a jövőben is. A pályázatok egyenként történő elbírálása után kapnak a pályázók kiértesítést, hogy a megpályázott növényeket mikor vehetik át. A pályázható összeg nagysága minden évben a pályázati felhívásban kerül meghirdetésre.
A városszépítő programmal elérjük azt is, hogy a lakosságot, civil szervezeteket, óvodákat, iskolákat is bevonunk a város közterületeinek és közintézményeinek szépítésébe.
 
Az Arany János Speciális Szakiskola tanulói a hozzájuk csatlakozó más iskolák tanulóival együtt a Főkertész szakmai irányításával minden évben,más-más kertészeti munkában, a város különböző helyszínein részt vesznek a kertészeti munkákban a Városgondnokság dolgozóival együtt. A munkák alatt minden járókelő láthatja, „…mert közös a világunk „ logót. A tavaszi munkák során az Alba Pláza előtti Palotai Kapu téren, de mindig ott lobog a már ismert logó, ahol éppen dolgoznak a tanulók. A kezdeményezés az ország számos települése számára is jó például szolgál.
 
Parkfenntartási csoport Székesfehérvár, Berényi út. 15.
Parkfenntartási csoport   513-491      parkfenntartas
Spanyárné Halász Szilvia főkertész, az üzemeltetési ig. helyettese 513-491 205   spanyarne.szilvia
Homoki László parkfenntartási egységvezető 513-491 205   homoki.laszlo
Csete Gábor természetvédelmi referens 513-491 204   csete.gabor
Huberné Vadász Emma kertészeti asszisztens 513-491 209   huberne.emma
Kiss Zsuzsanna városi kertész 513-491 204   kiss.zsuzsanna
Gimes Péter parkfentartási ügyintéző 513-491 204   gimes.peter
           
 


Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása