Városi Piac

Szakfeladatok

Parkolási csoport

Útfelújítási térkép

Uszoda

Atlétikai központ

Csónakázó-tó

Temető fenntartás

Szakfelügyeleti megrendelő

Bregyó Sportközpont

Hírek

Természetvédelem

Hulladékszállítás

Hirdetés
Digitális közműtérkép, közmű-alaptérkép rendelés

Adatszolgáltatás
 
  Városgondnoksági hírek  -  2018. 10. 17. 13:35  -  www.szekesfehervar.hu
Elkészült a Rózsnyói utca teljes felújítása az Öreghegyen
  
Elkészült a Rozsnyói utca teljes felújítása a Városgondnokság útfelújítási programjának keretében. A munkálatok során kicserélték a vízvezetéket és a házi bekötéseket is az utcában és kiépült a csapadékcsatorna rendszer is a szükséges szakaszokon.
 
A felújítási munkák keretében először a vízvezeték hálózat cseréje történt meg, majd a csapadékcsatorna is kiépítésre került a szükséges szakaszokon. A felszín alatti vízi közművek cseréje után kezdődhetett a burkolatépítés, aminek keretében új aszfalt útburkolat, térkő járdaburkolat építése, szegélyépítés és szegélykorrekció, akna fedlapok cseréje és szintre emelése, a csatlakozó útburkolat aszfaltburkolatának felújítása, valamint az új gyalogos átkelőhely környezetében burkolati jelek felfestése történt meg.
A kivitelezési munkálatokat az Útéppark Kft., illetve alvállalkozói végezték, a beruházás a Városgondnokság ÚT 2017-19-es útfelújítási programjának keretében valósult meg, összesen 123 millió forintból. Az eredeti tervekben ugyan nem szerepelt, de az Újbányai utca érintett szakasza szélesítésre került, illetve aszfaltszőnyeget kapott, hasonló módon a Trencsényi utca érintett teljes szakaszához.
 
Főbb mennyiségek:
 
vízvezeték kiváltása: 410 m
házi bekötések cseréje: 31 db
csapadékcsatorna építése: 352 m
víznyelő építése 7 db
szikkasztó árkok profilozása: 210 m
térkő járda: 295 m2
aszfalt útburkolat: 2475 m2
szegélyek: 970 fm